Prvi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda

Datum: 19.02.2020, Srijeda
NN br. 18/2020

     Stranke suglasno utvrđuju da su u prosincu 2017. godine sklopile Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih voda (Nar. nov., br. 12/18., u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor), koji je evidentiran i vodi se u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava pod evidencijskim brojem 48/17.

      Ovaj Prvi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda sklopljen je kad ga potpišu obje ugovorne strane, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise