Račun u elektroničkom obliku

Datum: 10.03.2014, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/14-01/242
Davatelj: Porezna uprava


      Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o računu u elektroničkom obliku. U upitu se navodi da je u suradnji s društvom „A“ d.o.o. kreiran sustav za generiranje i slanje e-računa s digitalnim potpisom. Veliki broj korisnika navedenog sustava namjerava izdavati e-račune, te se postavlja pitanje na koji je način moguće provjeriti da li je sve u skladu sa Zakonom.
      Računom se prema odredbama čl. 80. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) i čl. 161. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13. i 160/13., u daljnjem tekstu: Pravilnik) smatra i račun izdan i poslan u elektroničkom obliku ako postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog računa.
      Kako bi se račun smatrao računom u elektroničkom obliku treba biti izdan, ali i zaprimljen u bilo kojem elektroničkom formatu. To se odnosi na račune kao strukturirane poruke (kao što je XML) ili druge vrste elektroničkih formata (kao što je elektronička pošta s dokumentom u PDF-u u prilogu ili faks primljen u elektroničkom formatu, a ne na papiru). Računi u elektroničkom obliku mogu biti poslani i primljeni u jednom formatu, a zatim konvertirani u neki drugi pod uvjetom da sadržaj računa nije izmijenjen.
Porezni obveznik treba osigurati da podaci iskazani na računu odražavaju stvarnu isporuku, a može birati način kako će to postići. Obvezan je utvrditi na koji će način osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa. To se može ostvariti pomoću elektroničke razmjene podataka (EDI) ili naprednog elektroničkog potpisa ili bilo koje metode poslovne kontrole koja omogućuje povezivanje računa sa isporukama dobara i usluga.
      Vjerodostojnost podrijetla se osigurava na način da se može nedvojbeno utvrditi identitet izdavatelja računa, a cjelovitost sadržaja podrazumijeva da sadržaj računa nije izmijenjen do kraja razdoblja za pohranu računa. Čitljivost računa znači da je račun takav da ga se može pročitati te mora takav i ostati sve do kraja razdoblja za pohranu računa.
      Metoda poslovne kontrole je proces koji kreiraju, provode i ažuriraju odgovorne osobe radi osiguranja financijskog, računovodstvenog i izvještavanja i postupanja u skladu sa zakonskim uvjetima. Primjer kontrole poslovanja je uparivanje popratne dokumentacije.
      Računi u elektroničkom obliku prenose se izravno kupcu putem elektroničke pošte ili sigurne veze ili neizravno putem jednog ili više pružatelja usluga, ili im kupac može pristupiti preko web portala ili na neki drugi način.
Slijedom navedenog, sustav za izdavanje, elektroničko potpisivanje i slanje računa u elektroničkom obliku smatra se valjanim ukoliko je usklađen s odredbama čl. 80. Zakona i 161. Pravilnika.
      Napominjemo da navedeni primjeri metoda koje omogućuju povezivanje računa sa isporukama dobara i usluga ne ograničavaju primjenu drugih tehnologija ili procedura, ako zadovoljavaju uvjete za osiguranje vjerodostojnosti podrijetla, cjelovitosti sadržaja i čitljivosti računa.

Povratak na mišljenja