Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata

Datum: 05.04.2020, Nedjelja
Autor: I.P.

Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 35/20. i 39/20.) propisano je da za okolnosti:

  • promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja
  • dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe
  • izvješćivanje javnosti
  • putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće
  • žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19

propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju putem sustava e-Propusnica odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Međutim, u skladu s danim odgovorima na internetskoj stranici koronavirus.hr, ako odgovorna osoba (direktor – član uprave) ne može ući u sustav e-Propusnica, propusnicu može izdati i osoba koja ima ovlaštenja raditi u sustavu ePorezna.

S obzirom na to da su računovodstveni servisi ti koji imaju takva ovlaštenja to znači da i oni mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata. Pri tome treba voditi računa da se u polju Izdavatelj upisuju podatci poslodavca osobe kojoj se izdaje propusnica.

Video prezentaciji u vezi izdavanja propusnica putem sustava e-Propusnice možete pristupiti ovdje.

Sva pitanja i odgovore vezane uz izdavanje e-propusnica možete vidjeti na https://www.koronavirus.hr/ucestala-pitanja-vezana-uz-izdavanje-e-propusnica/399

Povratak na vijesti