Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika - SNIŽENO!

Klikni za kratki pregledNaslovnica knjige: Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika - SNIŽENO!
E-izdanje
210,00 kn
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, ožujak 2011.
Broj stranica:   738
Prilog  
Uvod  
Ova knjiga daje uz računovodstvene motrište proračunskog sustava koji ima svoje temeljne sastavnice i svoje posebitosti i njihova pojašnjenja. Stoga se u knjizi uz pregršt knjigovodstvenih primjera pojašnjavaju i temeljne sastavnice proračunskog sustava: sustav proračuna, proračunske klasifikacije i planiranje te posebitosti u poreznom okruženju i radno-pravni položaj osoba u javnom sektoru. U računovodstvenom dijelu se uz posebitosti evidentiranja određenih poslovnih događaja daju i temeljne postavke računovodstvenog sustava te popis imovine, čuvanje knjigovodstvene dokumentacije i poslovnih knjiga te financijsko izvještavanje. Uz sve to knjiga sadrži i temeljni pravni okvir proračunskog sustava. Sastavni dio knjige je i zasebno otisnut računski plan.
Sadržaj:
1. SUSTAV PRORAČUNA  
1.1. ZAKON O PRORAČUNU  
1.2. REGISTAR PRORAČUNSKIH KORISNIKA  
2. KLASIFIKACIJE I PLANIRANJE  
2.1. KLASIFIKACIJE  
3. RAČUNOVODSTVO  
1. UVOD  
2. OPĆENITO O RAČUNOVODSTVU  
3. TEMELJNE ODREDBE O RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA  
4. TEMELJNA NAČELA RAČUNOVODSTVA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA  
5. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE  
6. POSLOVNE KNJIGE  
7. ORGANIZACIJA KNJIGOVODSTVA  
8. PRIZNAVANJE POZICIJA U RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA  
9. PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA  
10. POPIS IMOVINE I OBVEZA  
11. ČUVANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA I POSLOVNIH KNJIGA  
12. EVIDENTIRANJE NEKIH POSLOVNIH PROMJENA  
4. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE  
4.1. IZVORNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI  
5. POREZI  
5.1. POREZ NA DOHODAK  
5.2. POREZ NA DOBITAK  
5.3. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST  
6. RADNOPRAVNO POLOŽAJ OSOBA U SUSTAVU PRORAČUNSKOG RAČUNOVDOSTVA  
6.1. DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI  
6.2. JAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI  
6.3. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U LOKALNIM I PODRUČNIM JEDINICAMA SUSTAV KONTROLA KOD PRORAČUNA I PROAČUNSKIH KORISNIKA  
7. PRAVNI OKVIR (temeljni akti)