Rad azilanata u RH

Datum: 23.08.2021, Ponedjeljak
Autor: H. V.

Državljani trećih zemalja koji u RH imaju odobren azil ili supsidijarnu zaštitu te oni koji imaju status tražitelja međunarodne zaštite mogu u RH raditi bez ishođenja dozvole za boravak i rad pod određenim uvjetima.

U RH se zapošljavaju te se na njih primjenjuju propisi RH iz radnog prava te socijalna davanja i obračun poreza gotovo kao i na državljane RH, uz određene iznimke.

Više o azilu, radu azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom kao i socijalnom statusu azilanata koji se zapošljavaju u RH možete pročitati u članku koji je objavljen u časopisu RRiF br. 8/21, str. 149.

Povratak na vijesti