Rad umirovljenika uz zadržavanje mirovine

Datum: 13.05.2021, Četvrtak
Autor: A.V.

Kako biti zaposlen a ujedno zadržati mirovinu?

Umirovljenici (osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune nesposobnosti za rad) mogu zasnovati radni odnos i raditi najviše do polovice punog radnog vremena, a da im se pritom ne obustavlja isplata mirovine. U tom slučaju ostvaruju status zaposlenika osiguranog s osnove radnog odnosa uz korištenje svih prava kao i ostali radnici. Najniža plaća koju umirovljenik može ugovoriti s poslodavcem je minimalna plaća utvrđena razmjerno radnom vremenu koja je ujedno i osnovica za plaćanje svih doprinosa.

Kako bi umirovljenici ostvarili navedeno pravo (rad uz zadržavanje mirovine), obveze (koraci realizacije) poslodavca koji ih na taj način zapošljava su:

a) sklapanje ugovora o radu s radnikom / umirovljenikom na nepuno radno vrijeme,

b) određivanje plaće umirovljenika,

c) prijava na radnika / umirovljenika na mirovinsko osiguranje,

d) određivanje stopa po kojima se plaćaju doprinosi,

e) isplata neto-plaće zaposlenom umirovljeniku te obračunavanje i uplata poreza na dohodak i prirez iz plaće,

f) mogućnost isplate neoporezivih primitaka koje poslodavac može isplatiti neoporezivo do određene svote (tu primjerice ubrajamo naknade za prijevoz na posao i s posla u visini stvarnih izdataka, dnevnice za službeno putovanje, dnevnice za rad na terenu, naknade za posebne rezultate rada do 5.000,00 kn godišnje i dr.).

Više o radu umirovljenika, uz zadržavanje prava na mirovinu, možete pronaći u članku Zaposleni umirovljenici – problematika obračuna i isplate plaće, koji je objavljen u časopisu Pravo i porezi br. 5/21, str. 33.

Povratak na vijesti