Razlika između najma stana i pružanja ugostiteljske usluge smještaja udomaćinstvu u sobi, apartmanu ili kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik

Datum: 12.08.2019, Ponedjeljak
Klasa: 011-03/19-02/21
Davatelj: Ministarstvo turizma

Vezano za upit od 30 srpnja 2019 godine u kojem se traži pojašnjenje razlike između najma stana i pružanja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu navodimo sljedeće Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 85 15 121 16 99 18 i 25 19 dalje u tekstu cit Zakon u čl 5 st 3 propisuje da pod uvjetima propisanim tim Zakonom i propisima donesenim na temelju toga Zakona određene ugostiteljske usluge mogu pružati fizičke osobe građani i nositelji ili članovi obiteljskih poljoprivredni gospodarstava Člankom 30 st 1 cit Zakona propisano je da ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba građanin u daljnjem tekstu iznajmljivač a st 3 t 1 toga članka propisano je da se ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu toga Zakona smatraju ugostiteljske usluge smještaja u sobi apartmanu i kući za odmor kojih je iznajmljivač vlasnik do najviše deset soba odnosno 20 kreveta u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu navedeni objekti iz čl 30 st 3 t 1 cit Zakona moraju ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju čl k 31 st 1 cit Zakona ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja