Razvrstavanje u tarifnu oznaku i porezni status vozila Nissan Navara

Datum: 07.10.2015, Srijeda
Klasa: 410-19/15-11/994
Davatelj: Carinska uprava

Upit vezan za razvrstavanje u tarifne oznake dvije nadolazeće verzije Nove Navare King Cab i Double cab za koje ste dostavili dimenzije te za još dvije nove verzije Navare King Cab i Double cab koje nazivate šasija izvedba gdje se radi o verzijama bez sanduka namijenjenim nadogradnjama kiper košara Naknadno nakon što ste dobili mišljenje stručne službe Carinske uprave oko razvrstavanja u tarifne oznake za sve četiri varijante vozila zatražili ste dodatno mišljenje podliježu li plaćanju posebnog poreza King Cab i Double cab verzije vozila uz napomenu da King Cab dolazi u 2 verzije i to 2 sjedala 1 red bez dodanih sjedala u produženoj kabini 4 vrata i 2 sjedala 1 red 2 preklopna sjedala u 2 redu produžene kabine 4 vrata Također ste zatražili očitovanje na tekst članka iz carinskog vjesnika vezano na ostvarivanje prava na odbitak pretporeza na pick up vozila U vezi navedenog u nastavku odgovaramo kako slijedi 1 Prema dostavljenim podacima vezano za razvrstavanje u tarifne oznake stručna služba Carinske uprave dala je mišljenje King cab varijanta sa sandukom razvrstava se u tarifni broj 8704 jer je dužina sanduka veća od pola međuosovinskog razmaka u isti tarifni broj 8704 razvrstava se i varijanta King cab bez sanduka Vezano za razvrstavanje pick up vozila Navara Double Cab ako je međuosovinski razmak Nove Navare Double Cab 3150 mm a dužina sanduka mjerena na podu i sa zatvorenim stražnjim vratima ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja