Registracija vozila kupljenih na javnoj licitaciji

Datum: 13.07.2011, Srijeda
Klasa: 413-01/11-01/192_
Davatelj: Porezna uprava

Vašim podneskom zaprimljenim 29. lipnja 2011. prosvjedujete zbog nemogućnosti registracije ostataka vozila, koje ste kupili na javnoj licitaciji HAK-a, te tražite da vam se omogući registracija i uporaba takvoga vozila, stoga Vas obavještavamo kako slijedi:

Prodaja napuštenih, uništenih ili oduzetih motornih vozila nije u nadležnosti Ministarstva financija ili carinskih tijela, već Hrvatskog auto kluba, sukladno člancima 509. do 515. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99., 94/99., 98/99., 117/99., 144/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06., 60/08., 45/09., 56/10.), te Pravilniku o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom, te njihovoj prodaji (Nar. nov., br. 77/10.). No napominje se da, ukoliko se prodaju vozila stranih vlasnika, ista nemaju reguliran svoj carinski status u Republici Hrvatskoj, te se u slučaju da su u voznom stanju, moraju ocariniti, dakle kupac mora provesti homologaciju vozila, te potom podnijeti carinsku deklaraciju i platiti obračunatu carinu, poseban porez i porez na dodanu vrijednost.

Ako se na javnoj licitaciji prodaju ostaci bilo stranih bilo domaćih vozila, i za koje je već u tom trenutku nedvojbeno da ne ispunjavaju uvjete za dobivanje potvrde o homologaciji, takva vozila se prodaju uključivo za dijelove. Pretpostavljamo da brisanje broja šasije čini dio postupka koji onemogućuje ponovnu registraciju takvoga vozila, no ova problematika je u isključivoj nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova. Stoga smo mišljenja da je vaš podnesak, kojime prosvjedujete zbog poništenja broja šasije i nemogućnosti registracije, trebao biti upućen prvenstveno ovome tijelu državne uprave.

Povratak na mišljenja