Reguliranje poreznog statusa plovila

Datum: 27.07.2011, Srijeda
Klasa: 410-19/11-02/9
Davatelj: Carinska uprava

Vezano na gore navedeni akt u kojem tražite upute o postupanju u situacijama 1 kada zahtjev za produženje roka važenja odobrenja o oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na plovilo radi obavljanja djelatnosti traži vlasnik plovila koji je nakon ishođenja odobrenja o oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na plovilo na isto postavio motor veće snage od onog navedenog u odobrenju a bez da je o istom izvijestio nadležnu carinarnicu te je kod lučke kapetanije obavio upis navedene promjene uz predočenje računa o stjecanju vlasništva nad brodskim motorom 2 kada vlasnik plovila na koje je posebni porez već plaćen prilikom uvoza nakon postavljanja motora na plovilo traži od nadležne carinarnice izdavanje odobrenja o oslobođenju od plaćanja posebnog poreza sukladno članku 7 stavak 4 Zakona o posebnim porezima na osobne automobile ostala motorna vozila plovila i zrakoplove u nastavku dajemo mišljenje kako slijedi 1 Iz podnesenog upita razvidno je da je vlasnik plovila koje je temeljem odobrenja nadležne carinarnice bilo oslobođeno plaćanja posebnog poreza sukladno članku 7 stavku 4 Zakona o posebnim porezima na osobne automobile ostala motorna vozila plovila i zrakoplove Nar nov br 139 97 105 99 55 00 127 00 107 01 95 04 94 09 i 21 10 kod lučke kapetanije izvršio promjenu podataka u očevidniku brodica i dozvoli za plovidbu brisan je podatak o motoru snage 61 kW i izvršen je upis motora snage 103 04 kW temeljem predočenog računa o stjecanju vlasništva nad brodskim motorom a da o navedenoj promjeni nije izvijestio nadležnu carinarnicu već je ista o promjeni saznala u trenutku kada je vlasnik plovila posjednik rješenja nadležne carinarnice o oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na predmetno plovilo zatražio produženje roka ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja