Reinvestirani dobitak

Datum: 22.01.2013, Utorak
Autor: Š.G.

U Zakonu o porezu na dobitak (čl. 6.) kao olakšica za plaćanje poreza na dobitak predviđeno je reinvestiranje ostvarenog dobitka. Da bi ostvarilo takve povlastice društvo treba donijeti odgovarajuću odluku koja može izgledati kao što je navedeno u nastavku.

Na temelju čl. xxx Statuta (Osnivačkog ugovora, Izjave o osnivanju) društva, Skupština društva ABC (jedini član društva) u skladu s čl. 406. (za d.o.o.) odnosno čl.. 220. (za d.d.) ZTD-a, a povezano s čl. 6. st. 1. toč. 6. i st. 5-7. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov. br. 177/04. do 22/12.) donosi

Odluku o reinvestiranju dobitka

1. Ostvareni dobitak za godinu 2012. u svoti od 500.000,00 kn (alternativa 100.000,00 kn ili bilo koja druga svota do svote ostvarenoga dobitka) u cijelosti se unosi u temeljni upisani kapital društva.

2. Za povećanje temeljnog kapitala povećavaju se udjeli jedinog člana društva (alternativa udjeli članova d.o.o.) ili emitira se xx novih dionica koje pripadaju dioničarima u omjeru njihovih dosadašnjih dionica.

3. Zadužuje se uprava društva da u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove odluke pribavi potvrdu sudskog registra o povećanju temeljnog upisanog kapitala.

U Zagrebu, 15. travnja 2013. (datum treba odgovarati datumu usvajanja financijskih izvješća)

Predsjednik skupštine društva

Ivo Ivić

Povratak na vijesti