RNO-P obrazac za neprofitne organizacije

Datum: 23.02.2016, Utorak
Autor: N.D.

        Nekim neprofitnim organizacijama približava se rok do kojeg one obvezno trebaju predati obrazac RNO-P, čime će Državnu riznicu izvijestiti o promjeni računovodstvenog sustava za 2016. godinu u odnosu na 2015. godinu. Stoga, neprofitne organizacije koje su za 2015. godinu vodile dvostavno knjigovodstvo i ako su ispunjenje pretpostavke za vođenje jednostavnog knjigovodstva mogu donijeti takvu odluku i o tome  moraju izvijestiti Ministarstvo financija, Državnu riznicu, Katančićeva 5, 10000 Zagreb. Donošenjem  odluke mora se promijeniti podatak koja se upisuje u obrazac RNO-P. Dakle, ova se obavijest putem RNO-P obrasca treba predati najkasnije do 29. veljače 2016. godine ako se iz dvostavnog knjigovodstva koje je vođeno za 2015. godinu prelazi u jednostavno knjigovodstvo za 2016. godinu.

       Nasuprot tome, a s obzirom na to da se svaka promjena podataka koja je dio obrasca RNO mora dostaviti na istu adresu putem obrasca RNO-P u roku od 30 dana od nastanka promjene (osim one koja se  upisuje u matični registar), RNO-P obrazac se u okolnostima prelaska s jednostavnog knjigovodstva u dvostavno knjigovodstvo trebao predati najkasnije 30. siječnja 2016. godine. Ako je propušten rok iz siječnja, preporučujemo da se to učini najkasnije do 29. veljače 2016. godine.

Povratak na vijesti