Rok predaje obrasca OKFŠ za 2020.

Datum: 28.04.2021, Srijeda
Autor: I.P.

Ministarstvo poljoprivrede na svojim je internetskim stranicama objavilo Obavijest o produljenju roka predaje obračuna OKFŠ naknade za 2020. godinu.

U Obavijesti je navedeno da se zbog posebnih okolnosti pandemije bolesti COVID-19, obračun OKFŠ naknade za 2020. godinu dostavlja Ministarstvu poljoprivrede najkasnije do 30. lipnja 2021.

Povratak na vijesti