Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći

Datum: 04.04.2020, Subota
Autor: A.B.

      Zahtjev za dodjelu Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID -19) poslodavci mogu zatražiti za radnike zaposlene na dan 29. veljače 2020. Poslodavac nakon tog datuma može zapošljavati ali za radnike zaposlene nakon 29. veljače, bez obzira na razlog zapošljavanja ne može od HZZ-a zatražiti potpora. Iznimno, potporu može zatražiti za novozaposlene radnike samo kada novi radnik zamjenjuje radnika za kojeg je već odobrena potpora, a ugovori nisu otkazani krivnjom poslodavca.

      Smatra se da ugovor o radu nije otkazan krivnjom poslodavca ako je prestanak radnog odnosa nastupio istekom ugovora o radu na određeno radno vrijeme, sporazumnim raskidom ugovora o radu na zahtjev radnika, osobno uvjetovanim otkazom ugovora o radu, odlaskom radnika u mirovinu ili otkazom ugovora o radu radi skrivljenog ponašanja radnika.

      S obzirom na činjenicu da su poslodavci početkom ožujka otpustili velik broj radnika, te njihovim ponovnim zapošljavanjem ne bi bili u mogućnosti ostvariti Potporu, HZZ je u cilju zadržavanja postojećih radnih mjesta izdao naputak prema kojem poslodavci mogu povući svoju odluku o otkazu ugovora o radu na temelju koje su odjavili zaposlenike sa HZMO-a i HZZO-a u razdoblju od 1. ožujka do 1. travnja 2020. te za te radnike uslijed novih činjenica predati Zahtjev za dodjelu potpore HZZ-u. Rok za predaju Zahtjeva za dodjelu potpore HZZ-u je (na kraju) produžen s 5. travnja na 7. travanj 2020. u 23:59 sati za ostvarivanje potpore za mjesec ožujak.

      Povlačenje odluke poslodavca o otkazu ugovora o radu sa zaposlenicima treba evidentirati u HZMO-u na temelju ispostavljanje odgovarajućih tiskanica (M-3P/obrazac eM-3P).

      Podsjećamo, prijavu Zahtjeva za dodjelu potpore HZZ-u možete dostaviti:

  • on line https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta/
  • e-mailom na adresu pisarnice Regionalnog centra/Područnog ureda HZZ-a županije u kojoj je registrirana tvrtka https://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php
  • predati osobno u nadležni HZZ-ov Regionalni ili Područni ured.

Povratak na vijesti