RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uporaba dobitka (dividende) i postupak s gubitkom iz godišnjeg obračuna za 1998. godinu

rrif - 5.1999, str. 3

Postupak s mjenicama čiji je izdavatelj Republika Hrvatska - Ministarstvo financija

rrif - 5.1999, str. 14

Uporaba trasirane mjenice za isplatu plaće u slučajevima kad je blokiran žiro-račun

rrif - 5.1999, str. 18

Konsolidacijska

rrif - 5.1999, str. 18

Konsolidacija financijskih izvještaja

rrif - 5.1999, str. 21

Izvještaj o promjenama glavnice - dvojbe oko iskazivanja vlastitih dionica

rrif - 5.1999, str. 25

Raspored i uplata sredstava ostvarenih prodajom stanova

rrif - 5.1999, str. 27

Izvješće o novčanim tijekovima - model slobodnog novčanog tijeka

rrif - 5.1999, str. 28

Uporaba trasirane mjenice za isplatu plaće u slučajevima kad je blokiran žiro-račun - Dopuna članka

rrif - 5.1999, str. 29

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 5.1999, str. 30

Oporezivanje pri unosu dobara u društvo

rrif - 5.1999, str. 32

Model evidentiranja i kalkuliranja troškova kupnje materijala

rrif - 5.1999, str. 34

Zaključak i čuvanje poslovnih kniga kod poduzetnika

rrif - 5.1999, str. 38

Ostvar i koriš. vlast. prihoda proračunskih korisnika u kontekstu sustava jedinica lok. samo. i up.

rrif - 5.1999, str. 42

Primjena pravilnika o proračunskom nadzoru i unutarnjem nadzoru

rrif - 5.1999, str. 45

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 5.1999, str. 48

Oporezivanje vlastite potrošnje i davanja bez naknada, te isporuka zaposlenicima

rrif - 5.1999, str. 52

Oporezivanje plaće koja ne prelazi 1.000,00 kuna mjesečno

rrif - 5.1999, str. 58

Žalba kao redovni pravni lijek u upravnom postupku u poreznim stvarima

rrif - 5.1999, str. 62

Povrati više plaćenih, odnosno preknjiženje pogrešno uplaćenih poreza

rrif - 5.1999, str. 68

Vanjski uzroci insolventnosti poduzeća

rrif - 5.1999, str. 73

Bankovna garancija kao sredstvo osiguranja izvršenja obveza

rrif - 5.1999, str. 77

Ovrha nad poduzetnikom

rrif - 5.1999, str. 85

Evidentiranje poslovnih primitaka i izdataka kod likvidacije obrta

rrif - 5.1999, str. 93

Praćenje poslovanja komiteta banke

rrif - 5.1999, str. 98

Poticajno plaćanje zaposlenih i menadžera

rrif - 5.1999, str. 105

Poboljšavanjem kvalitete do povećano profita

rrif - 5.1999, str. 110

Kako izbjeći skupa riješenja pri prijelazu u 2000. godinu

rrif - 5.1999, str. 117

Obveza zapošljavanja člana uprave - novela ZTD-a koja ograničava slobodu poduzetništva

rrif - 5.1999, str. 119

Novi provedbeni propisi u deviznom poslovanju

rrif - 5.1999, str. 123

Novi propisi

rrif - 5.1999, str. 126

Prikaz knjige

rrif - 5.1999, str. 128

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 5.1999, str. 129

Informacije za menadžere

rrif - 5.1999, str. 132

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 5.1999, str. 132

Zanimljivosti iz svjeta

rrif - 5.1999, str. 134

Gospodarska statistika

rrif - 5.1999, str. 137

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 5.1999, str. 147

Podsjetnik za zakonska plaćanje i obveze u svibnju 1999.

rrif - 5.1999, str. 152

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1999.

rrif - 5.1999, str. 154

Konformni koeficijent zateznih kamata za svibanj 1999.

rrif - 5.1999, str. 155

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u travnju 1999.)

rrif - 5.1999, str. 156

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u travnju 1999.)

rrif - 5.1999, str. 157

Pregled srednjih tečaja nekih valuta na tečajnici HNB od 31. III. 1999. do 29. IV. 1999.

rrif - 5.1999, str. 158

Contents

rrif - 5.1999, str. 161

Summaries

rrif - 5.1999, str. 162
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)