Računovodstvo, revizija i financije 5/1999

Uporaba dobitka (dividende) i postupak s gubitkom iz godišnjeg obračuna za 1998. godinu
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Postupak s mjenicama čiji je izdavatelj Republika Hrvatska - Ministarstvo financija
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Konsolidacijska
Autor: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Konsolidacija financijskih izvještaja
Autor: Stanka BAŽULIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje pri unosu dobara u društvo
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Model evidentiranja i kalkuliranja troškova kupnje materijala
Autor: Prof. dr. sc. Radmila KOVAČEVIĆ
Zaključak i čuvanje poslovnih kniga kod poduzetnika
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje plaće koja ne prelazi 1.000,00 kuna mjesečno
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Povrati više plaćenih, odnosno preknjiženje pogrešno uplaćenih poreza
Autori: Stanko ZORICA, dipl. oec.
Štefica CRNKOVIĆ, dipl. oec.
Vanjski uzroci insolventnosti poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Bankovna garancija kao sredstvo osiguranja izvršenja obveza
Autori: Milan POTKONJAK, dipl. oec.
Arnalda MILINOVIĆ, dipl. oec.
Ovrha nad poduzetnikom
Autor: Mr. sc. Miljenko GIUNIO, dipl. iur.
Evidentiranje poslovnih primitaka i izdataka kod likvidacije obrta
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Praćenje poslovanja komiteta banke
Autor: Boris BUŠAC, dipl. oec.
Poticajno plaćanje zaposlenih i menadžera
Autor: Prof. dr. sc. Lovorka GALETIĆ
Poboljšavanjem kvalitete do povećano profita
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje SKOKO
Novi provedbeni propisi u deviznom poslovanju
Autor: Mirjana KOVAČIĆ, dipl. oec.