Računovodstvo, revizija i financije 6/1999

Primjena trasitne mjenice u praksi
Autor: Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.
Obračun primjene valutne klauzule u poslovanju
Autor: Zvonimir TRAMPUS, dipl. iur.
Računovodstvo trgovanja vlastitim nekretninama
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Oporezivanje premija osiguranja
Autor: Dr. sc. Dragan ROLLER
Mjenično jamstvo (aval) i protestiranje mjenica
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Prikupljanje dodatnog kapitala izdavanjem obveznica
Autor: Mr. sc. Mirjana PEJIĆ BACH
Sadržaj poslovnih papira trgovačkih društava
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Poslovanje fizičkih osoba, ugostitelja i hotelijera u sustavu PDV-a
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rokovi čuvanja nadzorne knjige i devizne dokumentacije
Autor: Mirjana KOVAČIĆ, dipl. oec.
Upravljanje konfliktnim situacijama u poduzeću
Autor: Mr. sc. Marinko KOVAČIĆ, dipl. pol.
Izravni marketing
Autor: Ivan MARIČIĆ, dipl. oec.