Računovodstvo, revizija i financije 11/2000

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika
Autori: Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Aktivnosti suvremenog računovodstvenog servisa
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Računovodstvo zajedničkog pothvata - ortaštvo
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Novosti u platnom prometu
Autor: Sanja MIRKOVIĆ, dipl. iur.
Financiranje poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Vladimir VESELICA
Priređivanje nagradnih igara
Autor: Anđela SESAR, dipl. iur.
Novosti u posebnim porezima na naftne derivate i luksuzne proizvode
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Poslovne knjige i evidencije proizvođačkog obrta - primjer mesara
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Promjene na tržištu i upravljanje troškovima u trgovini na malo
Autor: Prof. dr. sc. Vesna BRČIĆ-STIPĆEVIĆ
Pregled poreznih i carinskih oslobođenja
Autor: Mr. sc. Josip TOMAŠIĆ
Doplatak za djecu prema novom zakonu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Unapređenje poslovanja društva poboljšanjem ustrojstva rada i upravljanja
Autori: Mr. sc. Stjepan FABIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Dragan RUDAN, dipl. oec.
Zdenko TRETINJAK, dipl. ing.
Istodobnost kvalitete proizvoda i marketinga
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MENCER
Protupožarna zaštita u poduzećima
Autor: Mr. sc. Zvonko BOŠKOVIĆ
Sadržaj poslovnog plana
Autor: Dr. sc. Marijan CINGULA