Računovodstvo, revizija i financije 1/2001

Web izdanje 8,99
Oporezivanje poduzetničkog dobitka - kako braniti neobranjivo?
Autor: Mr. sc. Branko PARAĆ, ovl. rev.
Novi porezi u primjeni - put u administrativni raj
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Značajke novog Općeg poreznog zakona (s posebnim osvrtom na pravne lijekove)
Autor: Maja GREGURIĆ, dipl. iur.
Izrada godišnjih obračuna, financijskih i poreznih izvješća za 2000. godinu
I. Plan aktivnosti menadžera računovođe o sastavljanju financijskih, poreznih i drugih izvješća trgovačkih društava za 2000. godinu
Autori: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Maja GREGURIĆ, dipl. iur.
II. Utvrđivanje i knjiženje vrijednosnih usklađenja i razlika po inventuri na dan 31. XII. 2000.
Autori: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.
III. Godišnji obračun amortizacije za 2000. godinu
Autor: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Konačni obračun naknada, članarina i doprinosa za 2000. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
V. Pripreme za sastavljanje konačnog obračuna PDV-a za 2000.
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
VI. Priznavanje, iskazivanje i raspored troškova u razredu 4
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 2000. godinu
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec.
Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Autori: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnje izvješće proračuna i proračunskih korisnika za 2000. godinu
Autori: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Ivana JAKIR, dipl. oec.
Knjiženje i (ne)obračunavanje PDV-a na novčane poticaje na primjeru pšenice
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Istraživanja za širu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) u SR Njemačkoj
Autor: Dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Revizija pripajanja i spajanja društva kapitala
Autor: Mr. sc. Ivan BAŠIĆ, ovl. rev.
Vještaci u bilanciranju
Autor: Ivan MARIČIĆ, dipl. oec.
Godišnji obračun i sastavljanje izvješća o posebnim porezima - trošarinama
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezne kartice i ID obrazac za 2000. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje proizvoda posebnim porezima - trošarinama u 2001. godini
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Minimalni tehnički i drugi uvjeti prodaje na veliko i malo iz istog poslovnog prostora
Autor: Mr. sc. Darko MANOJLOVIĆ
Ugovor o zajmu
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Carinski postupak s oduzetom ili ustupljenom stranom robom
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Primjena Carinske tarife u dijelu poglavlja 1. do 27.
Autor: Stanko KARAČIĆ, dipl. oec.
Naplata i plaćanja u efektivnoj stranoj valuti
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Oporezivanje dohodaka prema novom Zakonu o porezu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Elektronički potpis i sigurnost sudionika elektroničke trgovine
Autor: Dr. sc. Ljiljana MAUROVIĆ
Vijesti iz RRIF-a
Vijesti iz Udruge "Hrvatskih Računovođa"
Aktualno iz gospodarstva
Vijesti iz Europske unije
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja