Računovodstvo, revizija i financije 1/2003

Web izdanje 8,99
Kakve bilance za 2002.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Što smo dobili s novim porezima i doprinosima
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina
Autor: Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Zaključni obračun, financijska i druga izvješća poduzetnika za 2002. godinu (I. dio)
I. Sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih i drugih izvješća za 2002.
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
II. Knjiženje inventurnih razlika i imovinskih rashoda za 2002. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
III. Godišnji obračun troškova amortizacije za 2002.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
IV. Zaključni obračun članarina i doprinosa za 2002. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
V. Troškovi u 2002. godini s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VI. Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 2002. godinu
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VII. Računovodstvo plaća i bolovanja i promjene u imovini i obvezama u proračunskom računovodstvu
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
VIII. Zaključna knjiženja i kontrolni postupci u svezi s godišnjim obračunom u proračunskom računovodstvu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
IX. Godišnji financijski izvještaji proračunskog računovodstva za 2002. dostavljaju se i FINI
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
X. Financijsko izvještavanje proračunskog računovodstva i napomena u svezi priznavanja prihoda za 2002.
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun amortizacije kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec.
Godišnja prijava poreza na dohodak obrtnika i slobodnih zanimanja za 2002.
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizor i budućnost
Autor: Dr. sc. Nermin SEFIĆ
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Izvješćivanje Porezne uprave o plaćenom porezu iz plaća i privremenih dohodaka
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun i sastavljanje izvješća o posebnim porezima - trošarinama za 2002.
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u oporezivanju premija osiguranja
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Promicanje izvoza i ulaganja
Autor: Olgica SPEVEC, dipl. oec.
Obveza izvješćivanja o promjeni u knjizi poslovnih udjela za 2002.
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Evidencije i dokumentacija iz zaštite na radu kod poslodavca
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Obračunavanje i plaćanje doprinosa i poreza na plaće i ostale primitke u 2003. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun doprinosa i poreza na dohodak od primitaka ostvarenih povremenim samostalnim radom
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja