Računovodstvo, revizija i financije 4/2004

Web izdanje 8,99
Pošteno ali skriveno
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Zaključne napomene u svezi s konačnim obračunom poreza na dobitak za 2003.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec.
Statistički izvještaji za prvo tromjesečje 2004. (rok predaje FINI: 20. travnja 2004.)
Autori: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Mirjana ŽEŽELJ, dipl. oec.
Branka VIDUKA, dipl. oec.
Kako poboljšati računovodstvene informacije za poslovno odlučivanje
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Obavljanje poslovanja u inozemstvu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Knjiženje materijala u doradi i obradi
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Detaljno ispitivanje sudionika u poslovnim odnosima (Due Diligence)
Autor: Prof. dr. sc. Neda VITEZIĆ
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Mr. sc. Tatjana RUŽIĆ
O izmjenama u postupku naplate mjenica preko banke
Autor: Franjo AMON, dipl. oec.
Obavljanje komunalnih djelatnosti putem koncesija
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Nastanak obveze PDV-a
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR
Kako vratiti preplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje za 2003. godinu
Autor: Tomo ŠNAJDER
Dokazivanje u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Stajališta Porezne uprave u svezi s godišnjom prijavom poreza na dohodak
Nabava i prodaja dugotrajne imovine u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Utjecaj Zakona o gradnji na provedbu Zakona o trgovini
Autor: Dinka RAJČIĆ, dipl. iur.
Učinci proširenja Europske unije na hrvatsko gospodarstvo
Autor: Biserka PAUKOVIĆ, dipl. oec.
Smještaj i čuvanje privremeno uvezenih stranih plovila pod carinskim nadzorom u marinama
Autor: Ivana SOIĆ, dipl. oec.
Poslovanje predstavništava stranih osoba
Autor: Ljubica LEKIĆ, dipl. oec.
Poslovanje štedno-kreditnih zadruga
Autor: Nataša DUSPARA, dipl. oec.
Ugovor o vođenju poslova društva (II. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Ponovno povoljniji uvjeti za porodni (rodiljni) dopust
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Radni sporovi - sudska praksa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Utvrđivanje staža osiguranja za 2003. godinu (Ukida se Obrazac M4)
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Porezni položaj isplate plaće po sudskoj presudi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Budućnost koja je počela - doba kiberkomunizma
Autor: Prof. dr. sc. Josip DEŽELJIN
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Osvrt na Državni proračun Republike Hrvatske za 2004.
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.
Osvrt na Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.
Financiranje projekata iz međunarodnih zajmova
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Knjigovodstveni putokaz
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Izvještaj o obvezama
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Pripremne radnje te sastavljanje financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2004.
Autori: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.