Računovodstvo, revizija i financije

Pošteno ali skriveno
rrif - 4.2004, str. 9
Zaključne napomene u svezi s konačnim obračunom poreza na dobitak za 2003.
rrif - 4.2004, str. 11
Statistički izvještaji za prvo tromjesečje 2004. (rok predaje FINI: 20. travnja 2004.)
rrif - 4.2004, str. 16
Kako poboljšati računovodstvene informacije za poslovno odlučivanje
rrif - 4.2004, str. 23
Obavljanje poslovanja u inozemstvu
rrif - 4.2004, str. 36
Knjiženje materijala u doradi i obradi
rrif - 4.2004, str. 55
Detaljno ispitivanje sudionika u poslovnim odnosima (Due Diligence)
rrif - 4.2004, str. 57
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
rrif - 4.2004, str. 63
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 4.2004, str. 65
O izmjenama u postupku naplate mjenica preko banke
rrif - 4.2004, str. 66
Obavljanje komunalnih djelatnosti putem koncesija
rrif - 4.2004, str. 70
Nastanak obveze PDV-a
rrif - 4.2004, str. 73
Kako vratiti preplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje za 2003. godinu
rrif - 4.2004, str. 82
Dokazivanje u poreznom nadzoru
rrif - 4.2004, str. 88
Stajališta Porezne uprave u svezi s godišnjom prijavom poreza na dohodak
rrif - 4.2004, str. 95
Nabava i prodaja dugotrajne imovine u obrtničkoj djelatnosti
rrif - 4.2004, str. 102
Utjecaj Zakona o gradnji na provedbu Zakona o trgovini
rrif - 4.2004, str. 109
Učinci proširenja Europske unije na hrvatsko gospodarstvo
rrif - 4.2004, str. 114
Smještaj i čuvanje privremeno uvezenih stranih plovila pod carinskim nadzorom u marinama
rrif - 4.2004, str. 118
Poslovanje predstavništava stranih osoba
rrif - 4.2004, str. 122
Poslovanje štedno-kreditnih zadruga
rrif - 4.2004, str. 131
Ugovor o vođenju poslova društva (II. dio)
rrif - 4.2004, str. 136
Ponovno povoljniji uvjeti za porodni (rodiljni) dopust
rrif - 4.2004, str. 147
Radni sporovi - sudska praksa
rrif - 4.2004, str. 150
Utvrđivanje staža osiguranja za 2003. godinu (Ukida se Obrazac M4)
rrif - 4.2004, str. 151
Porezni položaj isplate plaće po sudskoj presudi
rrif - 4.2004, str. 160
Budućnost koja je počela - doba kiberkomunizma
rrif - 4.2004, str. 173
Novi propisi
rrif - 4.2004, str. 175
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 4.2004, str. 176
Poslovne obavijesti
rrif - 4.2004, str. 180
Osvrt na Državni proračun Republike Hrvatske za 2004.
rrif - 4.2004, str. 3
Osvrt na Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu
rrif - 4.2004, str. 6
Financiranje projekata iz međunarodnih zajmova
rrif - 4.2004, str. 15
Knjigovodstveni putokaz
rrif - 4.2004, str. 21
Izvještaj o obvezama
rrif - 4.2004, str. 24
Pripremne radnje te sastavljanje financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2004.
rrif - 4.2004, str. 32