Računovodstvo, revizija i financije 9/2004

Web izdanje 8,99
Šlamperaj
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Računovodstvene informacije za menadžment utemeljene na aktivnostima
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo unosa i prijenosa imovine u drugo društvo
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveni obračun poslovnih spajanja prema IFRS-u 3
Autor: Mr. sc. Ivica PERVAN, dipl. oec.
Minimalizacija troškova izravnog marketinga
Autor: Doc. dr. sc. Mirjana PEJIĆ BACH
Ogledni primjer Ugovora o obavljanju računovodstvenih poslova
Autor: Milan ŠPIČEK, dipl. iur.
Revizija dugoročne financijske imovine
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Bjanko zadužnica - izdavanje i naplata
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Privremenom mjerom protiv bjanko zadužnice
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Obilježja porezne strukture Hrvatske od 1994. do 2003., s međunarodnom usporedbom
Autor: Dr. sc. Sandra ŠVALJEK
Obračun PDV-a na "inozemne usluge"
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porez na dodanu vrijednost kod iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Zamjena obrazaca PK
Autor: Ivana KANTOLIĆ, dipl. oec.
Što donosi nova Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma kod obrtnika ugostitelja
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obveza trgovca u zaštiti potrošača u trgovini na malo i pružanju usluga
Autor: Goranka BASIĆ, dipl. iur.
Pojednostavnjenje provoznog postupka - status ovlaštenog primatelja
Autor: Melita BELAVIĆ, dipl. oec.
Certificirani, zaštićeni računalni program za mjenjačko poslovanje ovlaštenih mjenjača
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Sekuritizacija potraživanja kao čimbenik rasta i poboljšanja kakvoće aktive banaka
Autor: Prof. dr. sc. Antun JURMAN
Prijenos imovine dioničkog društva
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Menadžment i prodajne aktivnosti u poduzeću
Autor: Prof. dr. sc. Žarko POPOVIĆ
Otpremnina u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti i isplata plaće
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Izaslani radnici u poreznom sustavu i sustavu socijalnog osiguranja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja
Primjena proračunskog računovodstva u osnovnim i srednjim školama
Autor: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Kako i gdje su utvrđena radna prava zaposlenih u školama
Autor: Zorana JANČIKOVIĆ, dipl. iur.
Zakon o osnovnom školstvu (pročišćeni tekst)
Autor: Zorana JANČIKOVIĆ, dipl. iur.
Zakon o srednjem školstvu (pročišćeni tekst)
Autor: Zorana JANČIKOVIĆ, dipl. iur.
Planiranje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2005. - 2007.
Autor: Maja LUKEŠ-PETROVIĆ, dipl. iur. i dipl. pol.
Povrat plaćenog PDV-a na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.
Davanje pomoći proračunskim korisnicima, školski izleti, davanje u zakup i knjige
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.