RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Samo smo ljudi! - uvodnik

rrif - 5.2009, str. 13

Troškovi kazna, prisilne naplate poreza, penala i nadoknade šteta

rrif - 5.2009, str. 15

Štete na imovini poduzetnika

rrif - 5.2009, str. 20

Računovodstvo prihoda s osnove uporabe vlastitih proizvoda, roba i usluga

rrif - 5.2009, str. 27

Računovodstvo proizvodnje povrća

rrif - 5.2009, str. 32

Čuvanje knjigovodstvenih isprava, evidencija i poslovnih knjiga

rrif - 5.2009, str. 35

U primjeni je novi MSFI 8 – Poslovni segmenti

rrif - 5.2009, str. 39

Vlastiti prihodi i zastarjele obveze

rrif - 5.2009, str. 41

Ugovori o djelu

rrif - 5.2009, str. 43

Kako zadržati radnike u radnom odnosu unatoč poteškoćama u poslovanju

rrif - 5.2009, str. 45

Unutarnja revizija kao instrument poboljšanja učinkovitosti javnog sektora

rrif - 5.2009, str. 51

Iz Odbora za MRS-ove - Priznavanje prihoda; Financijski instrumenti s obilježjima glavnice

rrif - 5.2009, str. 59

Reforma financijskih propisa u Europskoj uniji

rrif - 5.2009, str. 60

Novosti u utvrđivanju poreza na promet nekretnina

rrif - 5.2009, str. 63

Poslovanje i primitci voditelja poslovnica, turističkih vodiča i pratitelja

rrif - 5.2009, str. 67

Provođenje porezne ovrhe pljenidbom tražbina koje ovršenik ima prema svojem dužniku

rrif - 5.2009, str. 74

Nove svote posebnog poreza na cigarete

rrif - 5.2009, str. 77

Poduzetnička plaća u 2009.

rrif - 5.2009, str. 88

Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja

rrif - 5.2009, str. 95

Kontrola Državnog inspektorata u inspekcijskom nadzoru turističkih agencija

rrif - 5.2009, str. 106

Sigurnost proizvoda koji se stavljaju na tržište prema novom Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda

rrif - 5.2009, str. 114

Otkaz ugovora o radu kao poslovno uvjetovani – aktualna pitanja

rrif - 5.2009, str. 122

Dopust i rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta

rrif - 5.2009, str. 131

Produženo osiguranje u sustavu mirovinskog osiguranja

rrif - 5.2009, str. 138

Mirovinsko osiguranje pomoraca

rrif - 5.2009, str. 145

Nastavak ovrhe promjenom predmeta i sredstva ovrhe

rrif - 5.2009, str. 158

Službena putovanja prema odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

rrif - 5.2009, str. 166

Malo gospodarstvo – ograničenja i pretpostavke razvoja

rrif - 5.2009, str. 173

Financijski programi za saniranje svjetske gospodarske krize

rrif - 5.2009, str. 178
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)