Računovodstvo, revizija i financije 9/2009

Web izdanje 8,99
Zašto ne i mi - uvodnik
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u računovodstvenom sustavu – izmjena MSFI
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Troškovi stipendija učenika i studenata
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi vrijednosnog usklađenja materijalne imovine
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvanredni prihodi
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Računovodstvo javno - privatnog partnerstva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Metode optimaliziranja troškova s obzirom na opseg aktivnosti
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Kalkulacija – instrument upravljanja prihodima i rashodima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebni porez na plaće i drugi dohodak
Posebni porez na plaće i drugi dohodak
Stjecanje poduzetničkih prihoda kod neprofitnih pravnih osoba
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Specifičnosti u primjeni posebnog poreza u praksi
Sudbina ovrhe na plaći nakon uvođenja posebnog poreza
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Izbor revizora za 2009. godinu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Klasifikacija izdanih prava, konsolidacija, neizvjesna imovina i obveze
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Novo uređenje financijskog sustava EU
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Ispitivanje solventnosti poslovnog partnera
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Financiranje poljoprivredne proizvodnje putem skladišnice
Autor: Dr. sc. Dario Dunković
Uvođenje Jedinstvenog euro platnog područja (SEPA)
Autori: Davorka Škiljić, dipl. oec.
Zvonko Agičić, dipl. oec.
Hoće li podzakonski akti olakšati sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Porezne posljedice prenamjene i prijenosa izgrađenih građevina i zemljišta
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA
Ovrhe koje provodi Porezna uprava radi prisilne naplate javnih davanja
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Osobitosti u primjeni nove stope PDV-a od 23%
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u deviznom poslovanju
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Umjetnici u poreznom sustavu i socijalnom osiguranju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Teret dokazivanja, otkazni rok i vraćanje radnika na posao
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Primjeren pregled društva (due diligence) pri preuzimanju
Autor: Dr. sc. Neven CIRKVENI
Odgovornost članova za obveze društva kapitala
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Financijska kriza i socijalna pravednost
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.