Računovodstvo, revizija i financije 5/2011

Web izdanje 8,99
Homo ludens - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Mogućnosti odgode plaćanja poreznog duga
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Donesen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Razumijevanje forenzičnog računovodstva – prvi dio
Autori: Prof. dr. sc. Franc KOLETNIK
Melita KOLETNIK KOROŠEC
Poslovanje društva bez zaposlenih
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Uporaba privatnog vozila za službene namjene
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijedobni raskid ugovora o leasingu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo povrata robe
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo ulaganja u višegodišnje nasade
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Obračun rada po ugovoru o djelu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanja po aktiviranom jamstvu i izgradnja komunalnog sustava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Poslovanje športske udruge
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca kod udruga
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Od 1. svibnja 2011. nova isplatna lista plaće i otpremnine
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti o rodiljnom i roditeljskom dopustu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dobrovoljno mirovinsko osiguranje
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Neke porezne zastare prema Općem poreznom zakonu
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Prigovor u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Kalkulacija nabave i prometa kave kod uvoznika i proizvođača
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Evidentiranje nabave i prometa kave prema novom Pravilniku
Autor: Antonija KURSAR HAJNIĆ, dipl. oec.
Prisilna naplata i otpis poreza i javnih davanja
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Primjena novih uredbi o naknadama za eksploataciju mineralnih sirovina
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje financijskog sektora prema prijedlogu Europske unije
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Revizija računovodstvenih procjena – završna revizija
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Najmovi i priznavanje prihoda
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Konsolidirane osnovice za oporezivanje dobitka i drugi prijedlozi Komisije
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Novosti u ovrsi na novčanim sredstvima
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Vrijednosni limiti bjanko zadužnice
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO
Pravilnik o sprječavanju pranja novca za odvjetnička društva, odvjetnike i javne bilježnike
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Zaštićeni računalni programi ovlaštenih mjenjača
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.
Novosti u carinskom postupanju s plovilima nakon 17. ožujka 2011.
Autor: Željko DOMINIS, mag. ing.
Plaćanje boravišne pristojbe u 2011.
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Primjena najpovoljnijega prava za radnika i poslovno uvjetovani otkaz
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Pravo na pomoći zaposlenima u državnim i javnim službama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Stručne obavijesti
Računovodstvo i menadžment - RiM