Računovodstvo, revizija i financije 3/2013

Web izdanje 8,99
PDV nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Obveza fiskalizacije od 1. travnja 2013.
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2012.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2012.
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2012.
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Odgođeni porezi u bilanci
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Računovodstveno evidentiranje državnih potpora za dugotrajnu imovinu i nadoknadu troškova
Autor: Dr. sc. Vlasta ROŠKA , por. savj., ovl. rev. i ovl. rač.
Likvidacija trgovačkih društava
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijski izvještaji u skraćenom stečajnom postupku
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijska izvješća subjekta nadzora Hanfe
Autor: Mr. sc. Mijo JOZIĆ
Interna realizacija u sustavu proračunskog računovodstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prijenos stvari i primljeni krediti
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dani zajmovi kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti u ograničenju ovrhe na plaći
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Posljedice neisplate plaće
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Novosti u sustavu oporezivanja motornih vozila posebnim porezom
Autor: Zvonimir MARINOVIĆ , dipl. iur.
Podnošenje obrazaca putem sustava ePorezna
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje inozemnih mirovina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zaključni razgovor u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Njemačka: porez na imovinu 2014.?
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.
Poljoprivreda – revidirani MRS 41
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Zaštitne trgovinske mjere u EU
Autori: Željka KRALJ , dipl. oec.
Tina PETER
Porezni položaj stomatologa i zubnih tehničara u privatnoj praksi
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Obrtnici i slobodna zanimanja plaćaju naknadu za općekorisne funkcije šuma
Aktualna pitanja iz područja ugostiteljstva i turizma
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Odgovori državnog inspektorata na pitanja iz područja trgovine
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Starosna mirovina i određivanje mirovine te naknada za tjelesno oštećenje
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Reinvestiranje dobitka – provedba i porezni postupak
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Imovina društava brisanih iz sudskog registra
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti s Ustavom RH
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sukob interesa u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.