Samoprocjena kod neprofitnih organizacija

Datum: 25.03.2019, Ponedjeljak
Autor: N.D.

      Neprofitna organizacija koja obvezno  primjenjuje dvostavno knjigovodstvo, mora za 2018. godinu u svrhu samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola do 31. ožujka 2019. godine popuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola koji je sastavni dio Pravilnika o  sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 119/15.). Dakle, samo one neprofitne organizacije koje po sili Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija vode dvostavno knjigovodstvo popunjavaju ovaj upitnik. Detaljnije o tome može se pročitati u prilozima časopisu RRiF br. 12/15. i 12/17., Poslovanje neprofitnih organizacija.

      Popunjeni upitnik potpisuje zakonski zastupnik i on se prema propisima zadržava kod pravne osobe za koju se upitnik popunjava, odnosno ne šalje se u FINA – u ni u Ministarstvo financija. Upitnik se može naći i na stranicama Ministarstva financija, http://www.mfin.hr/hr/institucionalni-okvir.

Povratak na vijesti