Smjernice za pomoć poduzetnicima u teškoćama

Datum: 20.04.2010, Utorak
Autor: T.C.

Donesene Smjernice čine dodatak antirecesijskom planu Vlade Republike Hrvatske i mjerama za gospodarski oporavak i razvitak, a predstavljaju dodatne upute nadležnim tijelima i poduzetnicima u teškoćama prilikom provedbe postupka restrukturiranja.

Donesenim Smjernicama određen je okvir postupanja države u slučajevima pružanja pomoći poduzetnicima (trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama i obrtnicima) u teškoćama s ciljem njihovog osposobljavanja za daljnji nastavak uspješnog poslovanja. Potpore za restrukturiranje mogu se dodijeliti poduzetniku jednom u 10 godina (odnosno 5 godina kada je riječ o sektoru poljoprivrede), osim u iznimnim slučajevima kada se može dopustiti da se nakon provedene sanacije i restrukturiranja ponovno dodijeli ovakva vrsta potpore.

Zahtjev za dodjelu državne potpore poduzetnik dostavlja resornom ministarstvu (Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvu turizma, Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i dr.) koje ocjenjuje opravdanost podnošenja zahtjeva. Zahtjev koji se podnosi treba sadržavati Plan restrukturiranja i financijske konsolidacije.

Državna potpora može se dodijeliti poduzetniku u obliku:

• otpisa ili djelomičnog otpisa duga prema državi

• pretvaranja potraživanja države u udjel u kapitalu – dokapitalizacija.

Nadležna ministarstva će na svojim Internet stranicama objaviti sve relevantne informacije vezane uz navedene Smjernice i omogućiti kontakt za otvorenu liniju prema stručnim radnim skupinama.

Napominjemo da je metodologija za izradu financijskog restrukturiranja i sanacije objavljena u našoj knjizi Financijsko restrukturiranje i sanacija poduzeća autora prof. dr. sc. Ivana Markovića.

Povratak na vijesti