Smještaj rafiniranog etilnog alkohola puštenog u potrošnju u skladište ovlaštenog trošarinskog skladišta sa namjerom upotrebe u proizvodnji novog trošarinskog proizvoda

Datum: 28.10.2015, Srijeda
Klasa: 410-19/15-06/166
Davatelj: Carinska uprava

Upit u kojem navodite da ste u Registru trošarinskih obveznika Carinske uprave upisani kao proizvođač trošarinskih proizvoda alkohola u sustavu odgode plaćanja trošarine Nadalje navodite da Vam se u sklopu poslovanja sa trošarinskim proizvodima ukazala mogućnost da nabavite određenu količinu rafiniranog etilnog alkohola puštenog u potrošnju koji bi upotrijebili za proizvodnju novog trošarinskog proizvoda Zaključno postavljate pitanja Je li dopušteno primiti trošarinski proizvod rafinirani etilni alkohol koji je pušten u potrošnju u Republici Hrvatskoj u trošarinsko skladište ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta sa namjerom upotrebe u proizvodnji novog trošarinskog proizvoda alkoholnog pića te na koji se način u mjesečnom izvješću o stanju zaliha primljenim unesenim proizvedenim otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na alkohol i alkoholna pića obrazac MI AL upisuje tako primljeni alkohol Kada je moguće zatražiti povrat trošarine te kojim se dokumentom dokazuje da je trošarina plaćena Ad 1 Opći uvjeti rada trošarinskih skladišta propisani su u glavi IX Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 81 13 i 100 15 a detaljno uređeni u glavi VII Pravilnika o trošarinama Nar nov br 64 13 129 13 11 14 70 14 157 14 8 15 i 83 15 Člankom 20 Pravilnika o trošarinama detaljno se uređuje postupanje kod proizvodnje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu Nadalje st 5 navedenog članka Pravilnika o trošarinama uređeno je da se u trošarinskom skladištu mogu skladištiti trošarinski proizvodi na koje je plaćena trošarina pod uvjetom da iste ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja