Snižena stopa PDV-a od 13%

Datum: 17.01.2020, Petak
Klasa: 410-19/20-02/7
Davatelj: Porezna uprava

Društvo "A",  iz Zagreba, u svom dopisu navodi da obavlja djelatnost ugostiteljstva i trgovine te ima vlastitu proizvodnju, a osim usluživanja u ugostiteljskom objektu dio ručkova prodaje preko dostavnog servisa (pauza.hr). Prirodne obroke proizvode u restoranu te poslužuju u tanjurima, ili ih pakiraju u čaše za konzumaciju izvan restorana. Također prirodne obroke prodaju i u vlastitoj trgovini. S tim u vezi postavljeno je pitanje kojom stopom PDV-a se oporezuje hrana koju dostavljaju krajnjem kupcu putem dostavnog servisa te kojom stopom se oporezuje prodaja zdravih obroka u trgovini.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Člankom 38. stavkom 3. točkom za) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19) te člankom 47. stavkom 2. točkom za) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 i 1/20) propisano je da se PDV po stopi 13% obračunava i plaća na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu o ugostiteljskoj djelatnosti. Pripremanjem i usluživanjem jela i slastica smatra se i isporuka pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju. Dodatnim uslugama osobito se smatra posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i slično. 
U skladu s navedenim, PDV po stopi 13% se obračunava i plaća na pripremanje i usluživanje jela i slastica uključivo i sladoled u i izvan ugostiteljskog objekta te na isporuku pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju.
Iz navoda u upitu nejasno je što su prirodni obroci odnosno zdravi obroci, stoga se ne možemo sa sigurnošću očitovati.
Međutim ako su prirodni obroci ili zdravi obroci topli ili hladni napitci na iste se obračunava i plaća PDV po stopi 25%.
Ako su prirodni obroci odnosno zdravi obroci jela i slastice, tada se na pripremanje i usluživanje takvih jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta PDV obračunava i plaća po stopi 13%. Jednako tako porezni obveznik obračunava i plaća PDV po stopi 13% na isporuku pripremljenih jela i slastica koja se dostavljaju iz ugostiteljskog objekta, ako postoje dodatne usluge (primjerice posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži uz dodatak pribora za jelo i slično) koje omogućuju trenutnu konzumaciju. 
U slučaju ako se pripremljena jela i slastice isporučuju u trgovini koja nije ugostiteljski objekt prema posebnom propisu tada se PDV obračunava i plaća po stopi 25%. 

Povratak na mišljenja