Snižena stopa PDV-a za ostale medicinske proizvode – okviri za naočale

Datum: 22.09.2017, Petak
Klasa: 410-19/17-02/212
Davatelj: Porezna uprava

      Navedenim dopisom obratili ste se u vezi upita o postupanju prilikom uvoza i carinjenja ostalih medicinskih proizvoda za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Narodne novine od broja 7/12 do 55/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a), koji vam je dostavio porezni obveznik "A" iz Zagreba, a temeljem prakse i postupanja pojedinih carinskih ureda na kojima se vrši carinjenje navedenih dobara.
      Navodite da se u pojedinim slučajevima javljaju nedoumice treba li primijeniti nižu ili punu stopu poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te carinski uredi pokreću postupak naknadne naplate PDV-a. Nadalje, navodite da je takva situacija kod uvoza okvira za naočale koji se nalaze na Popisu ortopedskih i drugih pomagala pod rednim brojevima 1632 i 1633 na sljedeći način:
 Stupac 3 navodi naziv: Okvir za naočale, dok
 Stupac 21 navodi (za oba redna broja): Plastika, acetat, četiri različita modela dizajnom prihvatljivih (oblik i boja), četiri veličine.
      U upitu navodite da zbog takvog načina označavanja, kod kojega stupac 21 detaljnije opisuje vrstu dobara iz stupca 3, u praksi se događa da carinski službenici nisu sigurni odnosi li se niža stopa PDV-a na sve okvire za naočale, bez obzira od kojeg su materijala, ili isti moraju biti plastični kako bi se mogla primijeniti povoljnija stopa PDV-a pri uvozu. S tim u vezi postavljeno je pitanje o postupanju u konkretno opisanom slučaju.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
      Prema odredbama članka 38. stavka 2. točke e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 41/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 5% na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a te Pravilnikom o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
      Medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida smatraju se ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka, uključujući i okvire za naočale, koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a.
      HZZO, koji je nadležan za tumačenje Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a, u svom odgovoru KLASA: 500-01/17-01/01, URBROJ: 338-01-12-17-182 od 11. rujna 2017. je, vezano za tumačenje da li su u stupac 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a, uvršteni svi okviri za naočale, bez obzira od kojeg su materijala, ili isti moraju biti plastični, naveo:
 „Članak 47. točka e. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojeg donosi Ministarstvo financija („Narodne novine“ broj od 79/13 do 41/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik Ministarstva financija) između ostalog propisuje da se „Medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida smatraju se ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te stupca 3 Popisa dentalnih pomagala i ortodontskih naprava iz Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja, osim zubnih nadomjestaka kad ih isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine iz članka 39. stavka 1. točke e) Zakona i pomagala s Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje…“.
Slijedom svega navedenoga razvidno je da je Pravilnikom Ministarstva financija utvrđen samo stupac 3 iz Popisa ortopedskih i drugih pomagala Zavoda, a da stupac 3 iz Popisa pomagala Zavoda nosi naziv „Generički naziv pomagala“ za pomagalo „Okvir za naočale“.“
      Prema tome, pri isporuci, odnosno uvozu okvira za naočale primjenjuje se snižena stopa PDV-a 5% u smislu odredbi članka 38. stavka 2. točke e) Zakona o PDV-u i članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o PDV-u ukoliko se isti stavljaju u promet pod „generičkim nazivom pomagala“ iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a – „okvir za naočale“, neovisno o tome od kojeg materijala su napravljeni.

Povratak na mišljenja