Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća

Datum: 15.02.2012, Srijeda
NN br. 18/2012

Ovim Sporazumom o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća potpisnici Sporazuma uređuju osnivanje, sastav, ovlasti, djelokrug i način rada Gospodarsko-socijalnog vijeća na nacionalnoj razini kao najvišeg oblika tripartitnog socijalnog dijaloga u RH, izražavaju opredjeljenje za razvoj svih oblika tripartitnih i bipartitnih odnosa na nacionalnoj razini, potiču i predlažu osnivanje tripartitnih tijela u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Ovaj Sporazum može se vidjeti ovdje, a danom stupanja na snagu ovog Sporazuma prestaje važiti Sporazum o osnivanju, GSV-a od 14. ožujka 2011.

Povratak na nove propise