Srednji tečaj HNB-a na dan 31. prosinca 2014.

Datum: 08.01.2015, Četvrtak
Autor: Š.G.

U skladu s čl. 45. st. 3. Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov. br. 96/03, 140/05, 132/06, 150/08, 92/09, 133/09, 153/09, 145/10, 76/13.), srednji tečaj Hrvatske narodne banke za strana sredstva plaćanja koristi se za iskazivanje potraživanja i obveza prema inozemstvu te za potrebe statistike.

Također prema t. 11.12. HSFI-a 11 – Potraživanja, potraživanja (a logično i obveze) iskazane u devizama preračunavaju se na datum bilance (31. prosinca) prema srednjem tečaju HNB-a.

U nastavku je tečajna lista HNB-a br. 250 koja je vrijedila na dan 31. prosinca 2014. i koja se može koristiti za te svrhe.

TEČAJNA LISTA BROJ: 250
utvrđena na dan: 30.12.2014.
Tečajevi iz ove liste  p r i m j e n j u j u  se od 31.12.2014.
Tečajevi u   k u n a m a   -   kn

TABLICA

Napomena:

1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devize te kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute prema utvrđenim konverzijskim tečajevima.

2. Za 29.12.2014. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,100516 kn.

Povratak na vijesti