Srednji tečaj HNB-a na dan 31. prosinca 2017.

Datum: 05.01.2018, Petak
Autor: I.P.

      Svote u poslovnim knjigama, godišnjim financijskim izvještajima, godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, godišnjim izvješćima, konsolidiranim izvješćima i druge financijske informacije prema čl. 26. st. 2. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 120/16.) izražavaju se u kunama.

      Kada je riječ o potraživanjima, a sukladno t. 11.36. HSFI-ja 11 – Potraživanja, te o obvezama u stranoj valuti, isto treba iskazati primjenom spot tečaja na datum bilance (u pravilu 31. XII.) odnosno srednjeg tečaja HNB-a.

      Primjenu srednjeg tečaja HNB-a propisuje i Zakon o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03. do 76/13.) u čl. 45. st. 3. prema kojem se on koristi za iskazivanje potraživanja i obveza te za statističke potrebe.

      HNB je objavio tečajnu listu br. 251 na dan 29. prosinaca 2017., a koja se primjenjuje na dan 31. prosinca 2017.

Tečajevi iz ove liste izraženi su za pojedine valute u kunama.

 

Povratak na vijesti