Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu

Datum: 25.03.2019, Ponedjeljak
Autor: N.D.

      Naručitelji moraju i ove godine za prethodnu 2018. godinu izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi. Ono se mora objaviti na Portalu javne nabave (EOJN RH). Ovo izvješće dostavljaju i oni naručitelji koji su primjenjivali samo jednostavne nabave. Svote koje se odnose na jednostavne nabave grupiraju se u skupine roba, radova i usluga, sve bez PDV –a.

      Uprava za sustav javne nabave objavila je Uputu o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvještaja o javnoj nabavi za 2018. godinu dostupno na: http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=6171

      Detaljnije o nekim motrištima popunjavanja ovog statističkog izvješća putem Elektroničkog  oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH, https://eojn.nn.hr ) pisano je u Prilogu uz časopis RRiF, br. 3/19., Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika u članku Tomljenović, R.: Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu.

Povratak na vijesti