Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu

Datum: 27.03.2018, Utorak
Autor: N.D.

      Svi naručitelji koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi moraju za sve nabave u 2017. dostaviti statističko izvješće do 31. ožujka 2018. godine

      Naručitelji moraju i ove godine za 2017. godinu izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi. Ono se mora objaviti na Portalu javne nabave (EOJN RH). Ovo izvješće dostavljaju i oni naručitelji koji su primjenjivali samo jednostavne nabave, odnosno u ovo izvješće se uključuju i jednostavne nabave. Svote koje se odnose na jednostavne nabave se grupiraju u skupine roba, radova i usluga, bez PDV –a.

       Uprava za sustav javne nabave objavila je Uputu o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog iz statističkog izvještaja o javnoj nabavi za 2017. godinu (dostupno na: http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=6171).

       Detaljnije o nekim motrištima popunjavanja ovog statističkog izvješća putem Elektroničkog  oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH, https://eojn.nn.hr ) pisano je u časopisu RRiF, br. 3/17., Čulina, N: Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2017. godinu,

Povratak na vijesti