Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu

Datum: 17.03.2020, Utorak
Autor: N.D.

      Naručitelji moraju i ove godine za prethodnu 2019. godinu izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi. Ono se mora objaviti na Portalu javne nabave (EOJN RH). Ovo izvješće dostavljaju i oni naručitelji koji su primjenjivali samo jednostavne nabave (npr. putem narudžbenica, a uključivo i vrijednosti po predmetu nabave do 20.000,00.kn). Svote koje se odnose na jednostavne nabave grupiraju se u skupine roba, radova i usluga, sve bez PDV –a.

      Detaljnije o nekim motrištima popunjavanja ovog statističkog izvješća putem Elektroničkog  oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH, https://eojn.nn.hr ) pisano je u Prilogu uz časopis RRiF, br. 3/20., Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika u članku Tomljenović, R.: Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019. godinu.

Povratak na vijesti