Statut Pokreta za modernu Hrvatsku

Datum: 01.01.2012, Nedjelja
NN br. 1/2012

Statut Pokreta za modernu Hrvatsku može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise