Što treba učiniti kada prestane mogućnost primjene novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak za 2018.?

Datum: 07.01.2019, Ponedjeljak
Autor: Đ.J.

      Obveznici poreza na dobitak  koji su u 2017. godini primjenjivali novčano načelo pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak i poreznu prijavu dostavili na Obrascu PD-NN, a u 2018. godini  više ne ispunjavaju uvjete za primjenu novčanog načela jer su ostvarili ukupni prihod veći od 3.000.000,00 kn,  obvezni su prema čl. 11.b st. 7. Zakona, najkasnije do 15. siječnja 2019. obavijestiti Poreznu upravu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice.  
 

Povratak na vijesti