Stopa zateznih kamata od 1. siječnja 2019.

Datum: 04.01.2019, Petak
Autor: Š.G.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 3,54 % prema kojoj se u skladu s čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima izračunavaju stope zatezne kamate kako slijedi:

  • u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava 8,54 %, a
  • u ostalim odnosima 6,54 %.

Navedenu prosječnu kamatnu stopu HNB je objavila u Nar. nov. br. 1/19.

U nastavku je pregled stopa zateznih kamata za prvo polugodište 2019. godine

*Zakon o obveznim odnosima

**Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

*** Osobe javnog prava su obveznici javne nabave (osim trgovačkih društava)

**** Ostali odnosi su odnosi između trgovaca i osoba javnog prava s jedne strane i građana s druge strane kao i građana međusobno. Ostali odnosi su i odnosi koji nisu ugovorni nego npr. zakonske obveze (zakonske kamate za poreze i doprinose).

Povratak na vijesti