Stope doprinosa i poreza kod obračuna plaće u 2019.

Datum: 04.01.2019, Petak
Autor: A.W.

Prilikom obračuna plaće treba na umu imati odredbe Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak.

Uzimajući u obzir navedene propise, kod obračuna plaće za prosinac koje se isplaćuju u siječnju, za obračun doprinosa primjenjivati će se “stara“ pravila koja su vrijedila do 31. prosinca 2018., a kod izračuna poreza nova pravila koja su u primjeni od 1. siječanj 2019. Kako se navedena pravila primjenjuju možete vidjeti u ovoj tablici:

Napomena: U RRIF br. 1., str. 22. objavljena je tablica u kojoj je došlo do tehničkih pogreška te je stoga dana ispravna tablica s točnim izračunom. Molimo čitatelje časopisa da ovo uzmu u obzir.

Povratak na vijesti