Stope zateznih kamata od 1. srpnja 2022. godine

Datum: 01.07.2022, Petak
Autor: I.P.

Hrvatska narodna banka na svojim je internetskim stranicama objavila prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima. Za referentno razdoblje kamatna stopa iznosi 2,31 %.

Prema navedenoj kamatnoj stopi izračunavaju se stope zateznih kamata u skladu s čl. 29. Zakona o obveznim odnosima 35/05. - 126/21. te u skladu s čl. 3. i 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12. – 78/15.).

Visina godišnjih stopa zateznih kamata za razdoblje od 1. srpnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine navedena je u tablici u nastavku.

Razdoblje Propis Ugovori između trgovaca Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava (obveznika javne nabave) Ostali odnosi (za zakašenjenja u plaćanju javnih prihoda, građani međusobno, pravne osobe i građani i sl.
Od 1. 7. do 31. 12. 2022.

čl. 29.

ZOO-a

7,31 %

(2,31 + 5)

7,31 %

(2,31 + 5)

5,31 %

(2,31 + 3)

čl. 3.

ZFPiPN-a

7,31 %

(2,31 – 3 + 8)

7,31 %

(2,31 – 3 + 8)


Pregled stopa zateznih kamata iz ranijih razdoblja može se vidjeti ovdje.

Povratak na vijesti