Strane osobe iz država članica Europske unije koje obavljaju poslove projektiranja i stručnog nadzora građenja i postupak nostrifikacije projekata

Datum: 20.03.2009, Petak
Klasa: 350-01/09-02/84
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg upita o tome da li strani ovlašteni arhitekt iz države članice Europske unije ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili jednokratno obavljati poslove projektiranja i ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ima u svojoj državi do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji dajemo mišljenje kako slijedi Odredbom članka 69 Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Narodne novine br 152 08 dalje Zakon propisano je da strana ovlaštena osoba iz druge države članice Europske unije ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili jednokratno obavljati poslove projektiranja i ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ima u svojoj državi ako se prije početka prvog posla prijavi odgovarajućoj komori uz uvjet da ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova projektiranja i ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe u skladu s tim Zakonom da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja i ili stručnog nadzora građenja mogla učiniti investitoru ili drugim osobama i da nije osuđivana za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske za kazneno djelo protiv službene dužnosti ili za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja dok je odredbom članka 163 predmetnoga Zakona propisano uz ostalo da netom navedena odredba stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Međutim prema odredbi članka 150 istoga Zakona do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji članak 67 navedenoga Zakona primjenjuje se i na stranog arhitekta koji ima prebivalište u državi članici Europske unije Odredbom pak članka 67 stavka 1 navedenog Zakona propisano je da fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove projektiranja i ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja