Stručno osposobljavanje za rad

Datum: 28.05.2012, Ponedjeljak
Autor: L. T.-J.

Prema Zakonu o poticanju zapošljavanja (objava u Nar. nov., br. 57/12.), koji se primjenjuje od 31. V. 2012.,  poslodavac može primiti na rad osobu bez radnog iskustva bez obzira na to je li stručni ispit ili radno iskustvo propisano kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja. Poslodavac treba sklopiti pisani ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, uz odobrenje Zavoda za zapošljavanje.

Ugovor se može sklopiti na:

  1. 12 mjeseci za osobe koje su završile preddiplomski, diplomski ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno preddiplomski ili specijalistički diplomski stručni studij,
  2. 24 mjeseca za osobe u obrtničkim zanimanjima u vezanom obrtu i zanimanjima u kojima je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim  sukladno posebnom propisu.

Iz Zakona se može zaključiti da je tu riječ o aktivnom mjerom zapošljavanja pod kojim se smatra zapošljavanje osoba temeljem pisanog ugovora o zapošljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za koje poslodavac podnosi prijavu na socijalna osiguranja uz plaćanje samo doprinosa za mirovinsko osiguranje koje refundira Zavod za zapošljavanje, što se u praksi već provodi. Naknadu za rad isplaćuje Zavod bez oporezivanja (vjerojatno od 1.600,00 kn, iako se u Zakonu ne spominje).  Ako poslodavac isplati iz svojih sredstava još neku naknadu u bilo kojoj svoti na teret svojih sredstava, taj primitak se oporezuje sukladno propisima koji uređuju plaćanje doprinosa i poreza na dohodak (kao plaća ili drugi dohodak).

O svemu detaljnije na seminaru koji će se održati dana 31. svibnja 2012. u hotelu Westin u Zagrebu s početkom u 9:30 sati.

Povratak na vijesti