Tečajna lista HNB-a na dan 31. prosinca 2016.

Datum: 11.01.2017, Srijeda
Autor: Š.G.

      Tečajna lista 253, utvrđena na dan 30. prosinaca 2016., prikazuje se u nastavku:

      Tečajevi iz ove liste izraženi su u kunama, a primjenjuju se od 31. prosinca 2016.

      Prema čl. 45. st. 3. Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03. do 76/13.) srednji tečaj HNB-a koristi se za iskazivanje potraživanja i obveza te za statističke potrebe.

      U skladu s HSFI-em 11 – Potraživanja, srednji tečaj HNB-a uporabljuje se za obračun potraživanja i obveza iskaznih u inozemnim valutama.

Povratak na vijesti