Treba li obračun plaće sadržavati i podatke kojih nema u isplati?

Datum: 09.07.2010, Petak
Autor: A.B.

Prilikom isplate plaće, nadoknade plaće i otpremnine poslodavac radniku mora uručiti obračun iz kojeg je vidljivo na koji način je utvrđena svota za isplatu. Najnoviji, sadržaj isplatne liste određuje Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar.nov., br. 81/10.). Budući da Pravilnik propisuje mnoštvo podataka u praksi se postavlja pitanje mora li isplatna lista plaće, nadoknade plaće i otpremnine sadržavati sve propisane podatke iz Pravilnika i u slučaju kada se isplata niti ne obavlja (npr. prekovremeno, nije bio na bolovanju ili godišnjem odmoru i sl.) treba li imati te i ostale elemente (uključujući sate pripravnosti, sate rada noću i sl. iz čl. 3. st.1. podst. 3. do. 6. Pravilnika) ako se oni za konkretnog radnika ne pojavljuju u obračunu.

U vezi s navedenom problematikom usmenim putem dobili smo odgovor iz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva prema kojem se u slučaju kada za radnika nema svih elemenata temeljem kojih se može utvrditi plaća ili nadoknada plaće, dovoljno je na isplatnoj listi napomenuti, primjerice:

"Napomena: podaci iz čl. 3. st. 1. podst. 3. do 6. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, nadoknade plaće ili otpremnine (Nar.nov., br. 81/10.) nisu navedeni, s obzirom na to da nisu ostvareni".

U vezi s tim uputili smo pisani upit Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, čiji pisani odgovor očekujemo.

Više o ovoj problematici te sam prikaz s obračunskog motrišta dati će se u časopisu RRIF br. 8/10.

Povratak na vijesti