Tretman potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kod izračuna podjele pretporeza

Datum: 27.07.2020, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/20-02/187
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik je postavio upit o tretmanu potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje u tekstu: HZZ) kod izračuna podjele pretporeza. U upitu se navodi da je primljena potpora za očuvanje radnih mjesta od HZZ-a potpora koju dodjeljuje Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i služi za pokriće troškova radnika (plaća) budući joj je cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom narušena gospodarska aktivnost. Nadalje, navodi se da je u uputi za sastavljanje prijave za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, KLASA: 410-19/15-01/415, URBROJ: 513-07-21-01/15-1 od 18. prosinca 2015. navedeno da: „Porezni obveznik za izračun razmjernog dijela odnosno postotka prava na odbitak pretporeza u brojniku treba navesti vrijednost isporuka za koje je dopušten odbitak pretporeza (npr. najam poslovnog prostora), a u nazivniku vrijednost isporuka navedenih u brojniku i vrijednost isporuka za koje nije dopušten odbitak pretporeza, u što je uključen i iznos obračuna ukupno mjesečno doznačenih sredstava iz državnog proračuna (npr. školarine, iznosi za pokriće troškova, redovni prihodi od nadležnog ministarstva)“. S tim u vezi postavljeno je pitanje smatraju li se potpore koje isplaćuje HZZ subvencijama koje je porezni obveznik sukladno članku 62. stavku 2. točki b) Zakona o PDV-u obvezan unijeti u nazivnik formule za izračun iznosa razmjernog odbitka pretporeza.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 58. stavka 1. Zakona porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, dalje u tekstu: Zakon o PDV-u) porezni obveznik ima pravo od PDV-a koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.

Ako porezni obveznik koristi dobra i usluge koje su mu obavljene, djelomično za oporezive isporuke za koje je dopušten odbitak pretporeza i za obavljanje oslobođenih isporuka za koje nije dopušten odbitak pretporeza, tada sukladno odredbama članka 62. stavka 1. Zakona o PDV-u može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na transakcije za koje je dopušten odbitak pretporeza.

Prema odredbama članka 62. stavka 2. Zakona o PDV-u iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke za koje je dopušten odbitak pretporeza izračunava se kao razmjerni dio na sljedeći način:
a) u brojniku: ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija za koje je dopušten odbitak pretporeza,
b) u nazivniku: ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija uključenih u brojnik i transakcija za koje nije dopušten odbitak pretporeza te iznos subvencija, osim onih koje su izravno povezane s cijenom isporuka.

Dio pretporeza koji se može odbiti utvrđuje se na godišnjoj razini kao postotak i zaokružuje se naviše do sljedećeg cijelog broja. Odbitak pretporeza tijekom tekuće kalendarske godine na temelju privremenog izračuna porezni obveznik je sukladno odredbama članka 62. stavka 6. Zakona o PDV-u obvezan uskladiti u prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, pri čemu utvrđuje konačni dio pretporeza koji može odbiti.

Potpore za očuvanje radnih mjesta dodjeljuju se poslodavcima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost, iz čega proizlazi da će njihovo dodjeljivanje biti vremenski ograničeno, odnosno vezano uz vrijeme trajanja posebnih okolnosti te da su usmjerene na pomoć poslodavcima koji bi u protivnom bili primorani otpuštati zaposlenike. Slijedom navedenog, te uzimajući u obzir prirodu i svrhu potpora za očuvanje radnih mjesta, mišljenja smo da se iste ne uključuju u nazivnik formule za izračun podjele pretporeza iz članka 62. stavka 2. Zakona o PDV-u.

Prema tome, porezni obveznik koji odbija pretporez tijekom tekuće godine na temelju privremenog izračuna i koji prima potpore za očuvanje radnih mjesta, prilikom sastavljanja prijave za posljednje razdoblje oporezivanja 2020. godine utvrđuje konačni dio pretporeza koji može odbiti, na način da u nazivnik formule za izračun ne uključi iznos potpora za očuvanje radnih mjesta.

Povratak na mišljenja