Tromjesečni statistički izvještaj

Datum: 03.04.2008, Četvrtak
Autor: N.D.

Neprofitne organizacije koje vode dvostavno
knjigovodstvo u 2008. moraju za razdoblje od 1 siječnja do 31. ožujka
2008. (izvještajno razdoblje) sastaviti statistički izvještaj. Taj
izvještaj se sastavlja na jednakom obrascu na kojem se sastavljao i za
razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2007. – obrascu TSI – N. Bez
obzira na to što se mijenjao računovodstveni sustav od 1. siječnja
2008., u stupac br. 3 (Isto razdoblje prethodne godine) za izvještajno
razdoblje prepisat će se podatci koji su u izvještaju za 2007. bili
upisani u stupac br. 4 (Tekuće razdoblje). Podatci koji se upisuju u
stupac br. 4 (Tekuće razdoblje)za izvještajno razdoblje upisat će se na
temelju podataka iz glavne knjige koji su stvoreni na temelju novih
računovodstvenih pravila.

No, u stupac br. 3. (Stanje 1. 1. tekuće godine) za izvještajno
razdoblje upisat će se podatci koji će se već iskazati prema novim
računovodstvenim pravilima.

Dakle, iako ne postoji obveza sastavljanja financijskih izvještaja za
razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2008., postoji obveza
sastavljanja statističkog izvještaja za to
razdoblje.

Povratak na vijesti