Trošarina na energente koji se koriste za pogon brodova i brodica na kružnim putovanjima te za prijevoz tereta u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH

Datum: 07.09.2011, Srijeda
Klasa: 410-19/11-03/11
Davatelj: Carinska uprava

Vezano na dopis Ureda predsjednice Vlade Republike Hrvatske KLASA 310 05 10 01 04 URBROJ 50302 13 11 2 od 16 kolovoza 2011 godine kojim je proslijeđena na nadležno postupanje Vaša predstavka u dijelu vezano na trošarinu za pogonsko gorivo u kojoj izražavate stajalište Hrvatske obrtničke komore da male privatne brodare treba osloboditi od plaćanja trošarine na naftne derivate kako bi Isti mogli opstati prilikom ulaska Republike Hrvatske u EU u nastavku se očitujemo kako slijedi Budući je Ministarstvo financija dopisom KLASA 410 19 11 03 11 URBROJ 513 02 1723 1 11 2 od 29 ožujka 2011 godine dalo odgovor na Vašu predstavku od 13 ožujka 2011 u kojoj ste također predložili oslobođenje od plaćanja trošarine na energente koji se ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja