Trošarina na pozlaćene predmete

Datum: 28.03.2012, Srijeda
Klasa: 410-19/12-09/1
Davatelj: Carinska uprava

Vezano uz Vaš podnesak u kojem postavljate pitanje da li će se prilikom usklađivanja postojećeg nacionalnog Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode s pravnom stečevinom EU ukinuti posebni porez na luksuzne proizvode prevučene ili platinirane plemenitim metalima odnosno na nakit izrađen od plemenitih kovina obzirom na velike probleme s kojima su proizvođači suočeni porast cijene zlata u nastavku odgovaramo Na području EU primjenjuje se jedinstveni način oporezivanja alkohola i alkoholnih pića duhanskih proizvoda energenata i električne energije trošarinama kako je propisano Direktivom Vijeća 2008 118 EZ od 16 prosinca 2008 godine o općem sustavu trošarina i ukida Direktiva ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja